Vorige | Volgende

Edmond Halleylaan 44 Amsterdam

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

** ENGLISH VERSION DOWN BELOW **

Een Unicum: Uniek in ontwerp, hoogwaardig materiaalgebruik, en duurzaamheid. De erfpacht is 50 jaar afgekocht en de woning is zeer goed onderhouden (binnen en buiten geschilderd in 2022).

Licht en ruimte kenmerken dit magnifieke en zeer ruimtelijke herenhuis (2009, BVO 311 m2, energielabel A+) op Steigereiland Zuid.

Door volop gebruik te maken van de goede zonligging en het centrale open trappenhuis met glazen dak, wordt het daglicht in het hele huis gevoeld. De verdiepingen zijn door de trapkolom verticaal met elkaar verbonden. Hoe hoger je komt, hoe wijder het vide-achtige trapgat en hoe groter en lichter de ruimtes worden. De leefruimtes liggen daarom op de bovenste verdiepingen en hebben een weids uitzicht over het water en de omgeving. Iedere etage heeft een eigen terras en daarmee toegang tot buiten.

Dit huis is door architect Lidewij Lenders ontworpen, uitgekozen tot beste ontwerpen in 2010 en vermeld in het Architectuur Jaarboek 2010.

Onder haar begeleiding is dit huis op een kwalitatief zeer hoog niveau gebouwd en afgewerkt, met groot oog voor detail, waarbij niet op kosten is bespaard. Met CLT (cross laminated timber, ofwel kruislings verlijmd hout) is een duurzaam ontwerp gerealiseerd dat zorgt voor een robuuste uitstraling en een serene ambiance.

De buitenzijde is afgewerkt in het Zweeds rood en aan de binnenzijde zijn de wanden voorzien van een Whitewash behandeling en is de kleurstelling Grauweiss. De combinatie met de gepolijste betonnen vloeren in het gehele huis, allen voorzien van vloerverwarming, zorgt voor een fraai en tijdloos beeld.
Het gebruik van de hoogwaardige duurzame materialen resulteert in een onderhoudsarm en royaal leefhuis.

Het ontwerp maakt gebruik van het principe van passieve zonne-energie: grote ramen op het zuiden zorgen ervoor dat zonnewarmte in de winter door de lage zonnestand binnen kan komen en in huis wordt vastgehouden, terwijl de balkons en het dakoverstek boven het terras juist in de zomer voorkomen dat zon direct naar binnen schijnt. De hogere zonnestand in de zomer draag hier dan weer aan bij.

Er is veel geschreven over deze bekende woning. Op de een eigen woningwebsite is veel terug te vinden; edmondhalleylaan44.nl.

Erfpacht
De erfpacht is afgekocht tot en met 30 april 2057
Verkopers hebben reeds een bevestiging ontvangen van de Gemeente voor de aanvraag van de spijtoptantenregeling. Indien koper wenst kunnen verkopers voor 31 juli 2023 een keuze maken voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht.

INDELING
Begane grond:
Overdekte entree, grote hal met garderobe, lichtinval vanuit centrale trapkolom, garage met veel bergruimte, opstalplaats voor de wasmachine en droger, automatische draaideur en plaats voor een auto. Toilet met fontein.

Een ruime studio/slaapkamer/werkkamer (34 m2) met pantry (spoelbak en koelkast), en badkamer voorzien van wastafel, douche, en kastruimte bevindt zich aan de achterzijde en is tuingericht. Over de gehele hoogte en breedte is er een glazen schuifpui. De aangelegde tuin op het zuiden is een heerlijke plek om te vertoeven.

Eerste verdieping:
Overloop, de badkamer is bereikbaar via de overloop en via de beide slaapkamers en voorzien van een dubbel wastafelmeubel met ingebouwde kranen, duo ligbad, toilet en inloopdouche. De achtergelegen slaapkamer heeft een groot balkon over de hele breedte. De slaapkamer aan de voorzijde is ook van groot formaat, heeft een inbouwkast en is prima op te delen.

Tweede verdieping:
Riante woonkeuken etage met hoogtes tot ca 3.40 meter en prachtig groot uitkragend bloemkozijn aan de voorzijde. Hierdoor ontstaat er een diepe vensterbank. Aan deze voorzijde bevindt zich de stijlvolle open keuken naar een ontwerp van Roel de Vos, voorzien van kookeiland met een gematteerd roestvrijstalen werkblad met ronde hoeken. Alle gemakken zijn aanwezig en hier is een gezellige ontbijthoek.

Aan de achterzijde is er ruimte voor een royale eet-/werktafel. Hier is veel ruimte om met een groot gezelschap te kunnen praten, werken en tafelen. Ook hier is over de gehele breedte een balkon.
De open trapkolom verbindt alle etages verticaal en dit geeft een erg ruimtelijk gevoel door het gehele huis.

Derde verdieping:
Woon-/werkkamer, aan de voorzijde iets hoger gelegen met ingebouwde boekenkasten. Aan de achterzijde een tweede zitgedeelte met een balkon over de hele breedte voorzien van beschutting aan de bovenzijde. Het plafond is een Zwitserse constructie speciaal gemaakt voor een optimale akoestiek.
Deze ruimte kan een gemengde woon- en werkfunctie hebben. Ook kan hier een extra slaapkamer worden gemaakt.

Vierde verdieping:
Dakterras. Opgang met zeer groot raamoppervlak waardoor er veel licht het trappenhuis in komt, dakterras voorzien van waterkraan en elektra aansluiting.

Vanaf de bovenste verdiepingen is er prachtig uitzicht over de Zeeburgerbaai en de stad.

ALGEMEEN
- Woonoppervlakte 229 m2, inhoud 877 m3 (conform meetinstructie);
- gebouwd in 2009;
- erfpacht: AB2000, de erfpachtcanon is afgekocht tot en met 30 april 2057 en de overstap naar eeuwigdurende erfpacht is onder gunstige voorwaarden aangevraagd;
- vloerverwarming en warm water middels stadsverwarming;
- volledig geïsoleerd en voorzien van HR++ beglazing;
- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, nummer 2502, groot 1 are 44 centiare;
- definitief energielabel A+
- oplevering in overleg.

LIGGING
De woning is gelegen op een gewild gedeelte van 'Steigereiland Zuid' te IJburg. Het eiland beschikt over een basisschool (grenzend aan het einde van de straat), gezondheidscentrum, kinderopvangcentra en café-/restaurant Vrijburcht om de hoek. Diverse middelbare scholen (VWO, HAVO en VMBO) zijn vlakbij, evenals het winkelcentrum en Amsterdamse creatieve winkels en restaurants bij de Haven. Zojuist is er een nieuw strand gecreëerd en geopend. Het Diemerpark (met klein strand) ligt aan de overkant van het water op loopafstand, waar je kunt recreëren en sporten. Door de ruime opzet van het eiland (voornamelijk laagbouw) is het ook voor kinderen een aangename omgeving om te mogen wonen. Met tram 26 staat u binnen een kwartier op het Centraal Station en de ring A10 (S114) evenals de Oostelijk Ontsluiting naar de A1 en A9 is binnen handbereik.

BIJZONDERHEDEN
- De gevel is geïsoleerd met een houtvezelisolatieplaat en afgewerkt met een verticaal lattenwerk van thermowood;
- de gevelbekleding, hoofddraagconstructie, binnenwanden en trap zijn opgebouwd uit gelamineerde cross laminated timer elementen (CLT);
- doordat de toegepaste materialen voornamelijk bestaan uit hout zorgt dit voor een bijzonder gezond en prettig leefklimaat en akoestiek;
- iedere etage heeft een eigen terras en daarmee contact met buiten (goede zonligging);
- de woning is in perfecte staat van onderhoud. Binnen en buiten in 2022 geschilderd. Overigens is het buitenhout zeer duurzaam en onderhoudsvrij;
- elke verdieping heeft een praktische toegang tot een technische ruimte met alle kabels en goten;
- de woning heeft meerdere indelingsmogelijkheden en er kunnen eenvoudig slaapkamers worden bijgemaakt;
- alle ramen zijn HR++;
- het dak van het trappenhuis is voorzien van een grote ramen waardoor er veel licht in de woning naar binnen komt;
- alle schakelmateriaal is hoogwaardig
- deze woning staat los van de buren waardoor er geen contactgeluid is;
- afkoop erfpacht eeuwigdurend is € 46.803,00 of na 1 mei 2057 € 3.466,38 per jaar plus inflatie;
- bekijk de eigen woningwebsite van deze woning op edmondhalleylaan44.nl.

Kortom: Een werkelijk unieke woning waarin de licht en ruimte veel energie geven. Maak vrijblijvend een bezichtigingsafspraak en laat u verrassen!

** ENGLISH VERSION **

Unique in design, high-quality materials, and durability. The leasehold has been pre-paid for for 50 years and the house is very well maintained (painted inside and out in 2022).

Light and space characterize this magnificent and very spacious mansion (2009, GFA 311 m2, energy label A+) on Steigereiland Zuid.

By making full use of the good sun exposure and the central open stairwell with glass roof, daylight is felt throughout the house. The floors are connected vertically by the stair column. The higher you go, the wider the void-like stairwell and the larger and lighter the spaces become. The living areas are therefore located on the upper floors and have a wide view of the water and the surrounding area. Each floor has its own terrace and access to the outside.

This house was designed by architect Lidewij Lenders, chosen as the best design in 2010 and mentioned in the Architecture Yearbook 2010.

Under her guidance, this house was built and finished to a very high quality level, with great attention to detail, with no expense spared. With CLT (cross laminated timber) a sustainable design has been realized that provides a robust appearance and a serene ambiance.

The outside is finished in Swedish red and on the inside the walls are provided with a Whitewash treatment and the color scheme is Grauweiss. The combination with the polished concrete floors throughout the house, all with underfloor heating, creates a beautiful and timeless image.
The use of high-quality sustainable materials results in a low-maintenance and spacious living home.

The design uses the principle of passive solar energy: large south-facing windows ensure that solar heat can enter the house in winter through the low position of the sun and is retained in the house, while the balconies and the roof overhang above the terrace prevent the sun from shining directly in during the summer. The higher sun position in the summer contributes to this.

Much has been written about this famous home. A lot can be found on the own home website; edmondhalleylaan44.nl.

Leasehold
The leasehold has been pre-paid for until April 30th, 2057
Sellers have already received confirmation from the Municipality for the application for the Regret Opt-Out Scheme. If the buyer wishes, sellers can make a choice before July 31st, 2023 to switch to perpetual leasehold.

LAYOUT
Ground floor:
Covered entrance, large hall with cloakroom, light from the central stair column, garage with plenty of storage space, space for the washing machine and dryer, automatic revolving door and space for a car. Toilet with fountain.

A spacious studio/bedroom/office (34 m2) with pantry (sink and fridge), and bathroom with sink, shower, and cupboard space is located at the rear and is garden-oriented. There is a glass sliding door over the entire height and width. The landscaped garden on the south is a wonderful place to be.

First floor:
Landing, the bathroom is accessible via the landing and through both bedrooms and equipped with a double washbasin with built-in taps, duo bath, toilet and walk-in shower. The rear bedroom has a large balcony over the entire width. The bedroom at the front is also of a large size, has a built-in wardrobe and can easily be divided.

Second floor:
Spacious kitchen diner floor with heights of up to approximately 3.40 meters and beautiful large cantilevered flower frame at the front. This creates a deep window sill. At this front is the stylish open kitchen designed by Roel de Vos, equipped with a cooking island with a matted stainless steel worktop with rounded corners. All conveniences are available and here is a cozy breakfast corner.

At the rear there is room for a spacious dining/working table. There is plenty of space here to talk, work and dine with a large group. There is also a balcony over the entire width here.
The open staircase column connects all floors vertically and this gives a very spacious feeling throughout the house.

Third floor:
Living/study room, slightly higher at the front with built-in bookcases. At the rear a second sitting area with a balcony over the entire width with shelter at the top. The ceiling is a Swiss construction specially made for optimal acoustics.
This space can have a mixed living and working function. An extra bedroom can also be made here.

Fourth floor:
Roof terrace. Entrance with very large window area through which a lot of light enters the stairwell, roof terrace with water tap and electricity connection.

From the top floors there is a beautiful view over the Zeeburger Bay and the city.

GENERAL
- Living area 229 m2, volume 877 m3 (in accordance with measuring instructions);
- built in 2009;
- leasehold: General Conditions out of 2000, the leasehold canon has been pre-paid for up to and including April 30th, 2057 and the switch to perpetual leasehold has been applied for under favorable conditions;
- underfloor heating and hot water through district heating;
- fully insulated and equipped with HR ++ glazing;
- known at the Land Registry’s office as municipality of Amsterdam, section AU, number 2502, sized 1 are 44 centiare;
- definitive energy label A+
- transfer in consultation.

LOCATION
The house is located on a popular part of 'Steigereiland Zuid' in IJburg. The island has a primary school (adjacent to the end of the street), health center, childcare centers and café/restaurant Vrijburcht around the corner. Various secondary schools (VWO, HAVO and VMBO) are nearby, as well as the shopping center and Amsterdam creative shops and restaurants at the Port. A new beach has just been created and opened. The Diemerpark (with a small beach) is located across the water within walking distance, where you can enjoy recreation and sports. Due to the spacious layout of the island (mainly low-rise buildings), it is also a pleasant environment for children to live. Tram 26 takes you to Central Station within fifteen minutes and the ring A10 (S114) as well as the Eastern Access to the A1 and A9 are within easy reach.

PARTICULARITIES
- The facade is insulated with a wood fiber insulation board and finished with vertical slats of thermowood;
- the facade cladding, main supporting structure, inner walls and stairs are made of laminated cross laminated timer elements (CLT);
- because the materials used mainly consist of wood, this ensures a particularly healthy and pleasant living environment and acoustics;
- each floor has its own terrace and therefore contact with the outside (good sun position);
- the house is in perfect condition. Painted inside and outside in 2022. Incidentally, the outdoor wood is very durable and maintenance-free;
- each floor has practical access to a technical room with all cables and gutters;
- the house has several layout options and can easily be converted into bedrooms added;
- all windows are HR++;
- the roof of the stairwell has large windows that allow a lot of light into the house enters;
- all switchgear is high quality
- this house is separate from the neighbors, so there is no contact noise;
- surrender perpetual leasehold is € 46,803.00 or after May 1st, 2057 € 3,466.38 per year plus inflation;
- view the own home website of this house on edmondhalleylaan44.nl.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
herenhuis
Type woning
tussenwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
2009
In aanbouw
nee

Details

Voorzieningen
schuifpui, tv kabel
Ligging
aan rustige weg, in woonwijk, vrij uitzicht
Permanente bewoning
ja
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Bijzonderheden

Bijzonderheden
gedeeltelijk gestoffeerd

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
229 m²
Oppervlakte overige functies
15 m²
Perceel
144 m²
Inhoud
877 m³

Indeling

Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
3
Aantal etages
5
Aantal badkamers
2
Badkamervoorzieningen
douche, wastafel
Keuken type
open keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
hr glas, volledig geisoleerd
Soort verwarming
stadsverwarming, vloerverwarming geheel
Warmwater installatie
stadsverwarming

Energielabel

Energielabel
A+
Einddatum energielabel
2033-03-21

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam AU 2502
Oppervlakte
144 m²
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
76 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Ligging hoofdtuin
zuid

Garage

Garagesoorten
inpandig
Capaciteit
1
Aantal
1
Voorzieningen
elektra, elektrische deur, verwarming, water

Parkeergelegenheid

Faciliteit
betaald parkeren, openbaar parkeren, parkeervergunningen
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Edmond Halleylaan 44 Amsterdam

naar Edmond Halleylaan 44 Amsterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object