Vorige | Volgende

Kea Boumanstraat 116-A Amsterdam

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

** ENGLISH VERSION DOWN BELOW **

Energiezuinig (Label A), onder architectuur gebouwd, dubbel benedenhuis (159 m2, 2016) met mooie zichtlijnen en extra brede tuin op het zuiden. De woning is prachtig gelegen in een kindvriendelijke omgeving, op de hoek van de Kea Boumanstraat en een naastgelegen parkje met glijbaan. Voor de woning kan er op de dijk naar hartenlust op de trampolie worden gesprongen. Hier staat ook een eigen picknick bank en is het goed toeven in de zon. De straat ademt een bijzondere, vrije sfeer uit. Er zijn overigens veel speeltuinen op het eiland.
De ligging verzekert een permanent vrij uitzicht over het Buiten IJ met aan de overzijde de stompe toren van Ransdorp en de schilderachtige contouren van Durgerdam. Het enige noemenswaardige verkeer voor de deur bestaat uit schepen werkelijk in alle soorten en maten. Dit uitzicht waarin de natuur zich in zijn volle schoonheid openbaart is uniek binnen de ring van Amsterdam. Bij het ontwerp van de woning is gebruik gemaakt van veel glas in combinatie met hout, beton en aluminimum kozijnen. Hierdoor is een zeer lichte en leefbare woning ontstaan. Noem daarbij plafondhoogtes tot vijf en een halve meter, een zwevende overloop met balustrade en split level woonkamer wat het tot een speels geheel maakt. De architect heeft er zelf gewoond en de woning is in 2018 aan de binnenzijde stijlvol afgewerkt met uitsluitend de beste materialen. Veel inbouwkasten, luxe keuken, vloeren met verwarming en luxe badkamer zijn daar onderdeel van.

Dit object heeft een eigen woningwebsite! Hierop kunt u overzichtelijk alle informatie vinden. Interesse? Keaboumanstraat116a.nl

INDELING
Begane grond (voorzien van eikenhouten vloeren en grote tegels met vloerverwarming):
Vanaf de Kea Boumanstraat parkeert u twee auto’s op het voorterrein (officieel is het voor één auto maar er passen er met gemak twee op) en wandelt u over een royaal pad naar uw voordeur. Deze is gelegen aan de zijkant van de woning. U komt hier binnen in het hart van het huis. De hal met vide (5,5 meter hoog) biedt een monumentale entree. Linksaf naar de woonkeuken. De vloer van dit deel is hoger gelegen zodat ook zittend aan de eettafel het spectaculaire uitzicht gewaarborgd is. Twee grote schuifpuien naar de zij- en voortuin zorgen voor veel licht. De keuken is van de firma Houtmerk uit Breda (kwalitatief zeer goed), is op maat gemaakt en voorzien van alle gemakken zoals: Eikenhouten fronten, een Bora inductie kookplaat met eigen afzuiging, koelkast, vriezer, twee combi-ovens, afwasmachine en veel kastruimte. Rechtsaf daalt u af naar de ruime living gelegen aan de tuin op het zonnige zuiden. Een modern afgewerkte, ingetogen ruimte die uitnodigt tot ontspanning, met een boek op de bank of met een goede film op de beeldbuis. Via binnen is ook de berging bereikbaar met deur naar de tuin. De tuin is ook bereikbaar via een dubbele schuifdeur vanuit de woning en is voorzien van een moderne schutting (2021) en een in 2019 aangelegd terras. Een hele fijne en knusse hoek, met de ligging op het zuiden. Ook bevindt zich hier de buitenberging. Vanuit de hal, waar zich ook het toilet bevindt, leidt een met eiken tapis ingelegde trap naar de bovenverdieping.

Eerste verdieping (voorzien van gietvloer):
Daar aangekomen kijkt u weer terug in de hal. De overloop met balustrade zweeft als het ware tussen voor- en achterhuis. Deze is modern afgewerkt en voorzien van veel inbouwkasten. Hier bevindt zich ook de kast voor de wasmachine en droger, mooi geïntegreerd en een afzonderlijk toilet. Er is toegang tot de moderne badkamer vanuit de hal en vanuit de masterbedroom. Met veel smaak is deze voorzien van alle gemakken waaronder een inloopdouche met rainshower, ligbad, moderne handdoekradiator, en prachtige tegels. Aan de voorzijde bevindt zich de masterbedroom met vast ingebouwde kasten. Er is hier prachtig zicht over het water. Aan de achterzijde bevinden zich de twee kinderkamers.

ALGEMEEN
- Woonoppervlakte 159 m2, inhoud 556 m3 (conform meetinstructie);
- gebouwd in 2016, intern afgebouwd 2018;
- erfpacht: AB2000, huidig tijdvak loopt tot en met 31 januari 2064, de canon bedraagt thans
€ 4.587,29 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd;
- de overstap naar eeuwigdurende erfpacht is onder gunstige voorwaarden aangevraagd en
wordt vanaf 2064 € 1.102,85 per jaar + inflatie;
- verwarming middels stadsverwarming, warm water middels centrale voorziening;
- vloerverwarming op de begane grond en badkamer. In de slaapkamers hangen radiatoren;
- volledig geïsoleerd;
- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, complexaanduiding 9363,
appartementsindex 1;
- definitief energielabel A;
- oplevering in overleg.

VERENIGING VAN EIGENAARS
- Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars 'Kea Boumanstraat 116 te Amsterdam' bestaande uit 2 appartementsrechten;
- oprichting: 18 februari 2014; - 55/100ste aandeel in de gemeenschap;
- de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 116,00;
- de administratie wordt in eigen beheer gevoerd;
- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking.

LIGGING
De woning is gelegen op het Zeeburgereiland in stadsdeel Oost, binnen de ring. De Sportheldenbuurt is een unieke en kindvriendelijke woonwijk in ontwikkeling, op circa vijf fietsminuten via de Amsterdamse brug naar het centrum. Sneltram 26 brengt u binnen tien minuten naar Centraal station. Op fietsafstand zijn verder winkels op IJburg en in de Indische buurt. De Landmarkt op de Schellingwouderdijk is een mooie wandel- of fietstocht waard, over de Oranjesluizen om biologisch en smakelijk boodschappen te doen. Op het Zeeburgereiland is een basisschool, twee middelbare scholen en sportclubs. Er is horeca in vorm van restaurant Haddock, restaurant Bij Storm, met daarbij Wind & Wheels en centraal op het eiland is een groot park gerealiseerd met een mega Urban Sports Zone. (Skatebaan, horeca op het eiland: restaurant Bluey’s en De Espressofabriek). In het voorjaar en in de zomermaanden wordt er veel gebruik gemaakt van de gezamenlijke picknick tafels en de trampolines in de berm van de waterkant. Verder heerst er een warme, sociale en veilige sfeer in de omgeving. De ontsluiting is er sinds kort ook via een pont.

BIJZONDERHEDEN
- Voorbereiding voor houtkachel is aanwezig;
- kindvriendelijk eiland met veel faciliteiten;
- toch binnen de ring gelegen;
- robuuste vormgeving;
- zee praktisch ingedeeld;
- vrije ligging door de hoek en het park;
- bekijk de eigen woningwebsite van deze woning op Keaboumanstraat116a.nl

** ENGLISH VERSION **

Energy-efficient (Label A), architect-designed, double lower house (159 m2, 2016) with beautiful sight and extra wide south-facing garden. The house is beautifully situated in a child-friendly environment, on the corner of the Kea Boumanstraat there is a park with a slide. In front of the house you can jump on the trampoline with a view over the dike. There is also a private picnic bench here and it is good place to relax here in the sun. The street exudes a special, free atmosphere. There are also many playgrounds on the island.
The location ensures a permanently unobstructed view of the Buiten IJ with the Stompe Toren of Ransdorp and the picturesque contours of Durgerdam on the other side. The only significant traffic in front of the door consists of ships in all shapes and sizes. This view in which nature reveals itself in its full beauty is unique within the Amsterdam ring road. The design of the house uses a lot of glass in combination with wood, concrete and aluminum frames. This has created a very light and liveable home. Mention ceiling heights of up to five and a half meters, a floating landing with balustrade and split level living room, which makes it a playful area. The architect lived there himself and the house was stylishly finished on the inside in 2018 with only the best materials. Many fitted wardrobes, luxury kitchen, floors with heating and luxury bathroom are part of this.

This property has its own website! Here you can find all information clearly. Interested? Keaboumanstraat116a.nl

LAYOUT
Ground floor (with oak floors and large tiles with underfloor heating):
From the Kea Boumanstraat you park two cars in the forecourt (officially it is for one car, but two can easily fit on it) and walk over a spacious path to your front door. This is located on the side of the house. You enter here in the heart of the house. The hall with loft (5.5 meters high) offers a monumental entrance. Turn left to the kitchen. The floor of this part is higher so that the spectacular view is also guaranteed when sitting at the dining table. Two large sliding doors to the side and front garden provide plenty of light. The kitchen is from the company Houtmerk from Breda (very good quality), is custom-made and equipped with all conveniences such as: oak fronts, a Bora induction hob with its own extraction, refrigerator, freezer, two combi ovens, dishwasher and plenty of cupboard space . To the right you descend to the spacious living room located on the garden on the sunny south. A modern, modest space that invites you to relax, with a book on the couch or with a good movie on the screen. The storage room is also accessible from the inside with a door to the garden. The garden is also accessible via a double sliding door from the house and is equipped with a modern fence (2021) and a terrace built in 2019. A very nice and cozy corner, with its location on the south. The outdoor storage room is also located here. From the hall, where the toilet is also located, an oak tapis inlaid staircase leads to the upper floor.

First floor (with cast floor):
Once there, you look back into the hall. The landing with balustrade floats, as it were, between the front and back of the house. This is modernly finished and equipped with many fitted wardrobes. Here is also the cupboard for the washing machine and dryer, nicely integrated and a separate toilet. There is access to the modern bathroom from the hall and from the master bedroom. It is tastefully equipped with all conveniences including a walk-in shower with rain shower, bath, modern towel radiator, and beautiful tiles. At the front is the master bedroom with built-in wardrobes. There is a beautiful view over the water here. At the rear are the two children's rooms.

GENERAL
- Living area 159 m2, volume 556 m3 (in accordance with measurement instructions);
- built in 2016, internally completed 2018;
- leasehold: AB2000, current period runs until January 31st, 2064, the ground rent is currently € 4.587,29
per year and is indexed annually;
- the switch to perpetual leasehold has been applied for under favorable conditions and
will be from 2064 € 1.102,85 per year + inflation;
- heating through district heating, hot water through central facility;
- underfloor heating on the ground floor and bathroom. There are radiators in the bedrooms;
- completely isolated;
- known at the Land Registry’s office as municipality of Amsterdam, section K, complex designation 9363, apartment index 1;
- definitive energy label A;
- transfer in consultation.

ASSOCIATION OF HOMEOWNERS
- Active and financially healthy Association of Homeowners 'Kea Boumanstraat 116 in Amsterdam' consisting of 2 apartment rights;
- established: February 18th, 2014;
- the monthly contribution is € 116,00;
- the administration is conducted in-house;
- home insurance taken out by the association with sufficient cover.

LOCATION
The house is located on Zeeburgereiland in the East district, within the ring road. The Sportheldenbuurt is a unique and child-friendly residential area under development, about five minutes by bike via the Amsterdam bridge to the center. Express tram 26 will take you to Central Station within ten minutes. There are also shops on IJburg and in the Indische Buurt within cycling distance. The Landmarkt on the Schellingwouderdijk is worth a nice walk or bike ride, across the Oranjesluizen to do organic and tasty shopping. There is a primary school, two secondary schools and sports clubs on Zeeburgereiland. There is catering in the form of restaurant Haddock, restaurant Bij Storm, including Wind & Wheels and a large park has been realized centrally on the island with a mega Urban Sports Zone. (Skate track, catering on the island: restaurant Bluey's and De Espressofabriek). In the spring and summer months, the shared picnic tables and the trampolines on the verge of the waterfront are widely used. There is also a warm, social and safe atmosphere in the area. The connection has recently also been made via a ferry.

PARTICULARITIES
- Preparation for wood stove is available;
- child-friendly island with many facilities;
- yet located within the ring;
- robust design;
- sea practically divided;
- free location due to the corner and the park;
- view the own website of this house Keaboumanstraat116a.nl
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
dubbel benedenhuis
Type woning
dubbel benedenhuis
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
2016
In aanbouw
nee

Details

Voorzieningen
dakraam, mechanische ventilatie, schuifpui
Ligging
aan vaarwater, aan water, open ligging, vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Daktype
plat dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
159 m²
Oppervlakte overige functies
3 m²
Inhoud
556 m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
1
Badkamervoorzieningen
inloopdouche, ligbad, vloerverwarming, wastafel, wastafelmeubel
Keuken type
open keuken, woonkeuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
volledig geisoleerd
Soort verwarming
stadsverwarming, vloerverwarming gedeeltelijk
Warmwater installatie
centrale voorziening

Energielabel

Energielabel
A
Einddatum energielabel
2028-03-28

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam K 9363
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin, zijtuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
92 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Ligging hoofdtuin
zuid
Totale oppervlakte
92 m²

Garage

Garagesoorten
parkeerplaats

Parkeergelegenheid

Faciliteit
betaald parkeren, op eigen terrein, openbaar parkeren, parkeervergunningen

Schuur/berging

Aantal
1
Soort
inpandig

VVE informatie

Appartement bijdrage
116
Periodieke bijdrage
ja
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Kea Boumanstraat 116-A Amsterdam

naar Kea Boumanstraat 116-A Amsterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object