Vorige | Volgende

Murdoch Mackenziestraat 40 Amsterdam

Bewaar object
Deze woning is verkocht

Omschrijving

** ENGLISH VERSION DOWN BELOW **

Het vrije gevoel van buiten wonen, en toch ín Amsterdam.

De parel van Steigereiland Zuid, vanwege de unieke ligging aan het ruime water! Aan twee zijden vrij gelegen aan de dijk, op het meest zuidoostelijke punt. Door de grote glazen puien aan drie zijden (!) is er vanuit de woning prachtig en weids zicht over het water van de Zeeburgerbaai. Een zonnige tuin om in te spelen en te ontspannen, de dijk om te ravotten; zwem- en vaarplezier zijn hier verzekerd!

Door het open en vrije uitzicht op de waterrijke en landschappelijke omgeving is het schouwspel van de lucht met de wolken vanaf deze plek werkelijk adembenemend. Hier zie je elke dag de zon opkomen én weer ondergaan, in een decor van wuivend riet, wilde bloemen en witte zwanen.

De hoekwoning (119 m2) is zeer goed onderhouden, energiezuinig (A++) met eigen energievoorziening in de vorm van een warmtepomp voor vloerverwarming en -koeling, heeft een zeer lichte woonkamer met kookeiland en prachtig uitzicht door grote schuifpuien, heerlijke tuin en terras, drie goede slaapkamers, kantoor/werkplek, een ligplaats voor een boot en een eigen overdekte parkeerplaats.

De vraagprijs is inclusief ligplaats en de parkeerplaats. Met optie op een tweede ligplaats. De locatie is een mengelmoes van jonge gezinnen tot pensionado’s.

Oja, en ik mag het verklappen; deze woning is zo’n plaatje, dat de architect er zelf met zijn gezin is gaan wonen.

Deze woning heeft een eigen woningwebsite! Hierop kunt u overzichtelijk alle informatie vinden. Interesse? murdochmackenziestraat40.nl.

INDELING
Begane grond (voorzien van troffelvloer met vloerverwarming én -koeling, 2,73m hoog):
Entree, groot raam aan de voorzijde, hal met garderobe, kantoor met ingebouwde werkplek voorzien van zijraam en ingebouwde kastruimte, schuifdeur, gang, sfeervol toilet met fontein, badkamer voorzien van daglicht, vloerverwarming, breed, dubbel wastafelmeubel, grote spiegel, ligbad, douchehoek en kastruimte voor handdoeken, slaapkamer met ingebouwde kastruimte. Bergruimte onder de trap, technische ruimte met de warmtepomp, trap naar de eerste verdieping, schuifdeur.

De woonkamer heeft een fijne open keuken met kookeiland wat zo is opgesteld dat je naar de gasten toe kunt koken en prachtig zicht hebt over het water. Het is bijna alsof je zelf buiten staat. Aan de zijkant bevindt zich namelijk een grote glazen schuifpui (voorzien van een moderne screen uit 2022) met toegang tot de dijk. Hier ligt een terras (geen eigendom of gebruiksrechten, maar vanaf het begin zo in gebruik).

De keuken is uitgerust met alle moderne gemakken waaronder een Corian aanrechtblad, veel kastruimte, combi-oven en hete luchtoven, koelkast met vriezer, inductiekookplaat met lage afzuiging, apothekerskast en vaatwasser.

Het zitgedeelte is tuingericht en ligt aan de achterzijde. Hier is toegang via een grote glazen schuifpui tot de tuin waar zich een aangelegd terras bevindt. Een haag zorgt voor de privacy en een groot zonnescherm voor beschutting (2022). Om de hoek is er een tuinberging met buitenkraan onder de noodtrap van het bovengelegen terras.

Eerste verdieping (2,89m hoog):
Overloop, twee slaapkamers en een berging met de warmte terugwin installatie.

In de garage is er een parkeerplaats met extra bergruimte en aan de achterzijde is er een steiger met ligplaats. Een ligplaats aan de steiger aan de zijkant is optioneel.

De vereniging van eigenaren beschikt over diverse gemeenschappelijke gedeelten, waaronder een moestuin, overdekt terras, en een gemeenschappelijke garage met fietsenstalling. Twee separate ruimten zijn op afschrijving te gebruiken waarvan er één is ingericht als gastenverblijf met eigen voorzieningen zoals een toilet en een douche.

ALGEMEEN
- Woonoppervlakte 119 m2, inhoud 441 m3 (conform meetinstructie);
- met extra gemeenschappelijke ruimten van circa 41 m2 en 44 m2;
- gebouwd in 2009;
- erfpacht: AB2016, het huidige tijdvak loopt tot en met 15 september 2057. De canon bedraagt thans € 2.554,-- per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. De overstap naar eeuwigdurende erfpacht is reeds bij de notaris vastgelegd; vanaf 2057 € 897,68 per jaar + inflatie vanaf heden;
- luxe zonwering (2022);
- vloerverwarming en -koeling door de gehele woning;
- A++ energielabel;
- grond warmtepomp voor de energievoorziening;
- binnen de VvE wordt gesproken over het plaatsen van zonnepanelen;
- warmte-terugwin-installatie aanwezig;
- volledig geïsoleerd;
- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AU, complexaanduiding 1409, appartementsindex 8;
- oplevering in overleg.

VERENIGING VAN EIGENAREN
- Actieve en financieel gezonde VvE ''Het Open IJnde'' te Amsterdam bestaande uit 20 appartementen;
- oprichting: 19 oktober 2007;
- 112/2.190ste aandeel in de VvE;
- de administratie wordt in eigen beheer gevoerd;
- de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 119,--;
- meerjarenonderhoudsplan en huishoudelijk reglement aanwezig;
- opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking.

LIGGING
De woning is gelegen op een gewild gedeelte van 'Steigereiland Zuid' te IJburg. Het eiland beschikt over een basisschool (grenzend aan het einde van de straat), gezondheidscentrum, kinderopvangcentra en café-/restaurant Vrijburcht om de hoek. Diverse middelbare scholen (VWO, HAVO en VMBO) zijn vlakbij, evenals het winkelcentrum en Amsterdamse creatieve winkels en restaurants bij de Haven. Zojuist is er een nieuw strand gecreëerd en geopend. Het Diemerpark (met klein strand) ligt aan de overkant van het water op loopafstand, waar je kunt recreëren en sporten. Door de ruime opzet van het eiland (voornamelijk laagbouw) is het ook voor kinderen een aangename omgeving om te mogen wonen. Met tram 26 staat u binnen een kwartier op het Centraal Station en de ring A10 (S114) evenals de Oostelijk Ontsluiting naar de A1 en A9 is binnen handbereik.

BIJZONDERHEDEN
- Op de hoek, pal aan het water gelegen van de Zeeburgerbaai waar in de zomer heerlijk gezwommen kan worden;
- mooi afgewerkt en zeer goed onderhouden;
- eigen werkplek;
- drie slaapkamers;
- fantastisch vrij uitzicht, met tuin op het zuidwesten;
- eigen ligplaats voor een boot van zeven meter;
- de vraagprijs is inclusief inpandige parkeerplaats;
- “Het Open IJnde” werd in 2010 genomineerd voor het beste woonproject van Amsterdam (de Amsterdamse Nieuwbouwprijs);
- bekijk de eigen woningwebsite van deze woning op murdochmackenziestraat40.nl.

** ENGLISH VERSION **

The free feeling of living outside, and yet in Amsterdam.

The pearl of Steigereiland Zuid, because of its unique location on the spacious water! Freely located on two sides on the dike, at the most southeastern point. Due to the large glass fronts on three sides (!) there is a beautiful and wide view from the house over the water of the Zeeburgerbaai. A sunny garden to play and relax in, the dike to romp; swimming and boating fun are assured here!

Due to the open and unobstructed view of the water-rich and scenic surroundings, the spectacle of the sky with the clouds from this place is truly breathtaking. Here you can see the sun rise and set every day, in a setting of waving reeds, wild flowers and white swans.

The corner house (119 m2) is very well maintained, energy efficient (A++) with its own energy supply in the form of a heat pump for underfloor heating and cooling, has a very bright living room with cooking island and beautiful views through large sliding doors, a lovely garden and terrace, three good sized bedrooms, office/workplace, a berth for a boat and a private covered parking space.

The asking price includes the berth and parking space. With option on a second berth. The location is a mix of young families and retirees.

And I may tell you; this house is such a picture that the architect and his family moved there himself.

This house has its own home website! Here you can find all information clearly. Interested? murdochmackenziestraat40.nl.

LAYOUT
Ground floor (with trowel floor with underfloor heating and cooling, height 2.73m):
Entrance, large window at the front, hall with wardrobe, office with built-in workplace with side window and built-in cupboard space, sliding door, hallway, toilet room with toilet with fountain, bathroom with daylight, underfloor heating, wide, double washbasin, large mirror, bathtub, shower corner and closet space for towels, bedroom with built-in closet space. Storage space under the stairs, technical room with the heat pump, stairs to the first floor, sliding door.

The living room has a nice open kitchen with a cooking island that is set up in such a way that you can cook for the guests and have a beautiful view over the water. It's almost like you're standing outside yourself. On the side there is a large glass sliding door (with a modern screen from 2022) with access to the dike. Here is a terrace (no property or user rights, but used from the start).

The kitchen is equipped with all modern conveniences including a Corian worktop, plenty of cupboard space, combi oven and convection oven, fridge with freezer, induction stove with low extraction, pharmacy cabinet and dishwasher.

The seating area is garden-oriented and is located at the rear. Here is access through a large glass sliding door to the garden where there is a landscaped terrace. A hedge provides privacy and a large awning for shelter (2022). Around the corner there is a garden shed with an outside tap under the emergency stairs of the upper terrace.

First floor (height 2.89m):
Landing, two bedrooms and a storage room with the heat recovery system.

In the garage there is a parking space with extra storage space and at the rear there is a jetty with a berth. A berth on the jetty on the side is optional.

The Association of Homeowners has various communal areas, including a vegetable garden, covered terrace, and a communal garage with bicycle shed. Two separate rooms can be used on depreciation, one of which is furnished as a guest house with its own facilities such as a toilet and a shower.

GENERAL
- Living area 119 m2, volume 441 m3 (in accordance with measuring instructions);
- with additional common areas of approximately 41 m2 and 44 m2;
- built in 2009;
- leasehold: General Conditions out of 2016, the current period runs until September 15th, 2057. The canon is currently € 2,554 per year and is indexed annually. The switch to perpetual leasehold has already been recorded at the civil-law notary; from 2057 € 897.68 per year + inflation from now on;
- luxury sun blinds (2022);
- underfloor heating and cooling throughout the entire house;
- A++ energy label;
- ground heat pump for the energy supply;
- the Association of Homeowners talks about installing solar panels;
- heat recovery installation present;
- completely insulated;
- known at the Land Registry’s office as municipality of Amsterdam, section AU, complex designation 1409, apartment index 8;
- transfer in consultation.

ASSOCIATION OF HOMEOWNERS
- Active and financially healthy Association of Homeowners ''Het Open IJnde'' in Amsterdam consisting of 20 apartments;
- established: October 19th, 2007;
- 112/2,190th share in the community;
- the administration is managed in-house;
- the monthly contribution is € 119.00;
- multi-year maintenance plan and internal regulations present;
- building insurance taken out by the association with sufficient coverage.

LOCATION
The house is located on a popular part of 'Steigereiland Zuid' in IJburg. The island has a primary school (adjacent to the end of the street), health center, childcare centers and café/restaurant Vrijburcht around the corner. Various secondary schools (VWO, HAVO and VMBO) are nearby, as well as the shopping center and Amsterdam creative shops and restaurants at the Port. A new beach has just been created and opened. The Diemerpark (with a small beach) is located across the water within walking distance, where you can enjoy recreation and sports. Due to the spacious layout of the island (mainly low-rise buildings), it is also a pleasant environment for children to live. Tram 26 takes you to Central Station within fifteen minutes and the ring A10 (S114) as well as the Eastern Access to the A1 and A9 are within easy reach.

PARTICULARITIES
- Located on the corner, right on the water of the Zeeburgerbaai where you can swim in the summer;
- beautifully finished and very well maintained;
- own workplace;
- three bedrooms;
- fantastic unobstructed view, with garden on the southwest;
- private berth for a seven-meter boat;
- the asking price includes an indoor parking space;
- “Het Open IJnde” was nominated in 2010 for the best residential project in Amsterdam (the Amsterdam new construction price);
- view the own website of this house on murdochmackenziestraat40.nl.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
dubbel benedenhuis
Type woning
dubbel benedenhuis
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
2009
In aanbouw
nee

Details

Voorzieningen
balansventilatie, buitenzonwering, glasvezel kabel, schuifpui
Ligging
aan rustige weg, aan vaarwater, aan water, open ligging, vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja

Bijzonderheden

Bijzonderheden
gedeeltelijk gestoffeerd

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
119 m²
Inhoud
441 m³

Indeling

Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
1
Badkamervoorzieningen
douche, dubbele wastafel, ligbad, vloerverwarming, wasmachineaansluiting, wastafelmeubel
Keuken type
inbouwapparatuur, open keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
volledig geisoleerd
Soort verwarming
vloerverwarming geheel, warmte terugwininstallatie, warmtepomp
Warmwater installatie
aardwarmte

Energielabel

Energielabel
A++
Einddatum energielabel
2033-03-02

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam AU 1409
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
41 m²
Hoofdtuin achterom
ja
Ligging hoofdtuin
zuidwest

Garage

Garagesoorten
inpandig, parkeerplaats
Capaciteit
1
Aantal
1
Voorzieningen
elektrische deur

Parkeergelegenheid

Faciliteit
betaald parkeren, parkeervergunningen

VVE informatie

Appartement bijdrage
119
Periodieke bijdrage
ja
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Kaart Murdoch Mackenziestraat 40 Amsterdam

naar Murdoch Mackenziestraat 40 Amsterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand

Deel dit object